Komisje


Zadania Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w gospodarce przestrzennej, transportowej, edukacji, ochronie środowiska i infrastrukturze. Zajmuje się również promocją ofert inwestycyjnych na terenie obszaru metropolitalnego.

Dla realizacji zadań Stowarzyszenia prace prowadzi się w 5 komisjach:

• Komisji ds. gospodarki przestrzennej, która zajęła się stworzeniem spójnej mapy planistycznej obszaru metropolitalnego.

• Komisji ds. dostępności komunikacyjnej i transportowej, która zajęła się stworzeniem merytorycznych i formalno-prawnych możliwości przyjęcia w SOM wspólnej
polityki w tym obszarze. Przygotowano „Analizę możliwości wprowadzenia zintegrowanego autobusowego transportu miejskiego w części Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (gminy: Szczecin, Police, Dobra, Kołbaskowo, Gryfino). Kolejnym krokiem będzie oszacowanie możliwości (warunków i harmonogramu) wprowadzenia „karty SOM”, jako biletu na środki transportu publicznego oraz min. wejścia do obiektów kultury. Planuje się również uruchomienie witryny „jak dojechać", która obejmować będzie teren całego obszaru metropolitalnego.

• Komisji ds. ochrony środowiska i infrastruktury, która zajęła się stworzeniem podstawy do sformułowania wspólnej polityki SOM w zakresie gospodarki wodnej,
planów ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki odpadami. Głównym celem jej prac stała się harmonizacja gminnych i powiatowych programów OŚ, w szczególności
w kontekście gospodarki odpadami ( budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Szczecinie) oraz ustanowienia obszarów Natura 2000.

• Komisji ds. infrastruktury społecznej i kształcenia regionalnego, która stworzyła i wykonała mapę edukacyjną SOM. Realizacja tego projektu ma na celu uzyskanie
informacji o wszystkich szkołach znajdujących się na terenie obszaru metropolitalnego, co w przyszłości umożliwi dokonanie korekty w profilach kształcenia.

• Komisji doraźnej ds. realizacji projektu "Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - komleksowa, polsko-niemiecka oferta inwestycyjna".
 

© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie Gmina Miasto Szczecin Gmina Dobra Gmina Goleniów Gmina Gryfino Gmina Kobylanka Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno Powiat Police Miasto Police Gmina Stare Czarnowo Gmina Stargard Szczeciński Miasto Stargard Szczeciński Gmina Stepnica Miasto Świnoujście